نیکیار کارآفرینی

نیکیار کارآفرینی

قطعا چگونگی استفاده از مهارت ها به اندازه کسب مهارت های مختلف اهمیت دارد . نیکیار منابع آموزشی یکی از موسسات معتبر بین المللی را که در حوزه ی آموزش های کارآفرینی کودک فعالیت می کند را دریافت و پس از بومی سازی این آموزش ها به کمک تیم متخصصان خود به ارائه این آموزش ها با هدف افزایش روحیه ارزش آفرینی و کارآفرینی کودکان می پردازد. ما در نیکیار به تفاوت ها احترام گذاشته و قصد نداریم تا لزوما از همه کودکان کار آفرین بسازیم هدف ما به حدکثر رساندن توانایی استفاده از مهارت ها و پرورش نسل بعدی متخصصانی با روحیه کارآفرینی و کارآفرینان موفق در رشته های مختلف می باشد.

تماس با ما

تهران - خیابان حافظ - خیابان رودسر - مرکز رشد دانشگاه خوارزمی - طبقه اول - واحد پنج

021-28426529

nikar@info.com
شبکه های اجتماعی

نیکیار کارآفرینی
نیکیار برنامه نویسی

نیکیار طراحی

نیکیار روانشناسی