روانشناسی نیکیار

روش آموزشی مبتنی بر اصول روانشناسی کودک

یکی از مهمترین سرمایه‎های بشر کودکان هستند. شناخت درست توانایی‎ها و علایق آنان ما را به درک صحیح از کودکان و نوجوانان می رساند تا بتوانیم در مسیر پرورش توانمندی هایشان همراه شان باشیم. در نیکیار به کمک ابزار روانشناختی و نیروی متخصص در تلاشیم تا بتوانیم گامی موثر در جهت شناخت علاقه و توانمندی کودک بر داریم. ابزار روانشناختی بومی سازی شده به کمک متخصصان و اساتید دانشگاه همراه نیکیار شامل یک فرآیند چهار مرحله ای به شرح زیر می باشد :
۱) آزمون پتانسیل سنجی شغلی کودکان و نوجوانان
۲) آزمون هوش ریون
۳)تحلیل ، آنالیز و تفسیر نقاشی
۴)مشاهده طولانی مدت کودک در حین دوره‎های آموزشی
۵) مصاحبه با والدین

تماس با ما

تهران - خیابان حافظ - خیابان رودسر - مرکز رشد دانشگاه خوارزمی - طبقه اول - واحد پنج

021-28426529

nikar@info.com
شبکه های اجتماعی

نیکیار کارآفرینی
نیکیار برنامه نویسی

نیکیار طراحی

نیکیار روانشناسی